THRILLER

Killing Season

2013 IMDb: 5.4

Just Jim

2015 IMDb: 5.9

Rebirth

2016 IMDb: N/A

Septembers of Shiraz

2015 IMDb: 5.6

Redención: Los casos del departamento Q

2016 IMDb: 7.4

Darkweb

2016 IMDb: 2.6

Wildlike

2014 IMDb: 6.6

Piege

2014 IMDb: 5.1

Keeper of Darkness

2015 IMDb: 5.9

Blackway

2015 IMDb: 5.2

My Guardian Angel

2016 IMDb: 5.3

600 Millas

2015 IMDb: 6.0

Johan Falk: Slutet

2015 IMDb: 7.8

13 Horas: Los soldados secretos de Bengasi

2016 IMDb: 7.5

Tenemos que hablar de Kevin

2011 IMDb: 7.5

The Sleeper

2012 IMDb: 4.0

Juego de asesinos

2011 IMDb: 6.2

Hyena

2014 IMDb: 6.2

Divergente

2014 IMDb: 6.8